RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE

ŁOMZY I OKOLIC

KOMUNIKATY BIEŻĄCE

   Przerwa zimowa.

   1 XI 2014 – 8 IV 2015

Z dniem 1 listopada br. zawieszamy na okres zimowy dyżury członków zarządu w biurze na terenie ogrodu. Z dniem 23  października zostaje zamknięty wodociąg ogrodowy. Wszyscy działkowcy powinni zostawić na zimę odkręcone krany oraz  spuścić pozostałości wody z ujęć indywidualnych na działkach. Zalecamy wykorzystanie sprzyjających warunków klimatycznych na dalsze doprowadzanie wody na działki tym, którzy jeszcze tego nie zrobili.

Informujemy również, że zimowy pokaz cięcia drzew owocowych odbędzie się na przełomie lutego i marca. Dokładny termin podamy później.

W sprawach nie cierpiących zwłoki kontakt telefoniczny:

                 prezes              – 509 827 401

                 gospodarz        - 509 439 212
Otwarcie bramy, w pilnych potrzebach, należy uzgadniać indywidualnie z gospodarzem ogrodu

W dniu 27 września 2014 r odbyło się zebranie działkowców naszego ogrodu. Zgodnie z nową Ustawą o ROD mieliśmy przeprowadzić głosowanie w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło nasz ogród. Z uwagi na brak wymaganej ilości działkowców nie przeprowadzono głosowania w tej sprawie. Pozostałą część spotkania wypełniły podziękowania za pracę społeczną najaktywniejszych działkowców oraz za wyróżniające prowadzenie swoich działek. Działkowcy zostali uhonorowani medalami zasługi, dyplomami oraz nagrodami książkowymi. W galerii fotorelacja z zebrania.  

INFORMACJA

Przypominamy, że na alejkach utrzymujemy zieloną murawę. Wszelkie stokrotki, mniszek lekarski opryskujemy herbicydami na rośliny dwuliścienne, rosnące byliny lub krzewy należy usunąć. Również wystające na alejki konary i gałęzie drzew należy przyciąć do granicy działki. Żywopłoty rosnące przy granicy działki z alejką nie mogą przekraczać wysokości 1 m i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza granicę działki.

/Regulamin ROD  § 69, § 84 i §85 /

  Zarząd ROD


Dnia 12 kwietnia 2014r. w naszym ogrodzie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze na którym przyjęto:
-sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za rok ubiegły,
-przyjęto sprawozdanie finansowe za okres 1-18 stycznia br.
- sprawozdania komisji statutowych,
- plan pracy i preliminarze  finansowe, oraz szereg uchwał dotyczących wnoszonych opłat i innych dotyczących działalności ogrodu.

Walne Zebranie wystosowało list do Prezesa KR PZD i Prezesa Związku Miast Polskich.

W przerwie pomiędzy I a II terminem zebrani zostali zapoznani z głównymi aspektami nowej ustawy o ROD.  

Szanowni Państwo

Prosimy wszystkich użytkowników komputerów, aby przygotowali na kartkach swoje  aktualne dane: nr działki, nazwisko, adres zamieszkania, aktualny telefon, adres e-mail (informacje te pomogą lepiej i szybciej informować państwa o sprawach związanych z naszym ogrodem). Kartki proszę przekazać zarządowi w biurze ogrodu.

Zarząd ROD im. J.Wagi


POKAZ CIĘCIA
02.03.2013r w sobotę odbył się na naszym ogrodzie kolejny pokaz z cyklu "Ciecie drzew i krzewów owocowych".

W sierpniu 2012r. została wykonana renowacja frontowej i wschodniej ściany pawilonu biurowego przy naszym ogrodzie. Materiały zakupiono ze środków zgromadzonych na funduszu inwestycyjnym, a robociznę opłacono z  zebranych ekwiwalentów działkowców za prace na rzecz ogrodu.

     W dniu 8 sierpnia br Zarząd ROD im Jakuba Wagi podsumował tegoroczną edycję konkursów, zarówno na wzorową, jak i na najpiękniejszą działkę w ogrodzie.

Od roku 2012 wszelkie opłaty na rzecz ogrodu naliczamy w oparciu o nowe powierzchnie.


             ŚMIECI                
Ważna informacja

Szanowni Państwo! 

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem ROD §105,ust. 3
„członek PZD ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin”.

W związku z tym, wyrzucanie masy zielonej do pojemników ustawionych przy bramach na odpady komunalne jest naruszeniem prawa i grozi karami regulaminowymi.

 Zarząd

ALEJKI
 
Szanowni Działkowcy !
Przypomina się o likwidacji wszystkich nasadzeń na alejkach ogrodowych. Alejki utrzymujemy w formie trawnika, stąd też przy pomocy herbicydów ( na rośliny dwuliścienne) usuwamy nadmiar stokrotek, mniszka lekarskiego czy babki lancetowatej.
Zarząd

ENERGIAELEKTRYCZNA
Proszę o zapoznanie się z zasadami korzystania z energii elektrycznej uchwalonymi na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 09.04.2011r.

 

DYŻURY BIURA ZARZĄDU
 
mieszczącego się przy ul Szosa do Mężenina 9
 
środy   w godzinach 15:00 – 17:00
soboty w godzinach 10:00 – 12:00

w sprawach nie cierpiących zwłoki proszę dzwonić:

prezes - 509 827 401          jakubawagi@rod.lomza.pl
gospodarz - 509 439 212
  

Wjazd na teren ogrodu w godzinach dyżurów zarządu.

Inne terminy otwarcia bramy w wyjątkowych sytuacjach i
uzasadnionych potrzebach proszę uzgadniać z gospodarzem ogrodu.                         
 
INTERNET NA DZIAŁCE
      Uruchomiony został nasz HOTSPOT J.WAGI. Działkowcy, którzy wyrazili chęć korzystania z Internetu mogą już z niego korzystać. W następnym etapie będziemy instalować monitoring w celu zwiększenia bezpieczeństwa na naszym ogrodzie.
Użytkownicy Internetu otrzymali wraz z hasłami dostępu ulotkę informacyjną.
 

 
 
OGŁOSZENIA DZIAŁKOWCÓW
 
Kupię prawo użytkowania działki w ogrodzie J.Wagi- kontakt: 515-253-741

Odstąpię działkę nr 378. kontakt:tel 605 150 619
 

OPŁATY W 2014 roku:
 
Składka....................... - 0,19 zł/m2
Opłata gospodarcza......- 0,27 zł/m2
.......................................................
razem.........................- 0,46 zł/m2
                    +
Stała opłata wodna........................... - 14 zł
Ekwiwalent za prace na rzecz ogrodu.. - 15 zł
Opłata energetyczna......................... - 10 zł

Ponadto w biurze ogrodu podczas dyżurów można uzyskać informację o kwocie do zapłaty za zużytą wodę i energię w poprzednim roku.

Opłaty wnosimy w terminie do 31 maja br.
        Wszystkie wątpliwości z wnoszeniem opłat za działki można wyjaśnić podczas dyżurów w biurze ogrodu.
Zarząd
Nr konta bankowego: 87 8757 0001 0000 0273 2000 0010
Proszę podać numer swojej działki.


PRACA NA RZECZ OGRODU

Dotyczy Działkowców, którzy nie wpłacają ekwiwalentów za prace na rzecz ogrodu.

W miesiącach czerwiec – wrzesień można wykonywać następujące
prace na rzecz ogrodu:

  - strzyżenie, pielenie żywopłotów,
  - koszenie trawników ogólnie dostępnych,
  - malowanie urządzeń ogrodowych,
  - prace przy plantowaniu parkingu,
  - prace porządkowe wokół ogrodu,
  - inne bieżące potrzeby.

W tym celu należy zgłaszać się do gospodarza ogrodu,
aby ustalić termin i zakres prac.

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą, podjętą na Walnym Zebraniu,
każdego członka naszego Ogrodu obowiązuje przepracowanie dwóch godzin
na rzecz Ogrodu lub wpłata ekwiwalentu w wysokości 7,50 zł za godzinę niedopracowaną.

Zarząd


KONTAKT
 

 
Rodzinny Ogród Działkowy im. Jakuba Wagi w Łomży
18-400 Łomża, ul Szosa do Mężenina 9
NIP  718-174-93-71
Nr KRS 0000293886        REGON  00701591539886
e-mail: jakubawagi@rod.lomza.pl

Nr konta bankowego: 87 8757 0001 0000 0273 2000 0010


© Wszystkie prawa zastrzeżone-ROD okręg łomżyński admin@rod.lomza.pl