RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE

ŁOMZY I OKOLIC

KOMUNIKATY BIEŻĄCE

ZAPROSZENIE

Zarząd ROD im. Jakuba Wagi w Łomży zaprasza wszystkich swoich członków na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się 19 kwietnia 2015 roku w Sali Widowiskowej Szkół Katolickich przy ul. Sadowej, (wejście i parking od ul. Polowej) Pierwszy termin o godzinie 10:00, drugi termin o godz. 10:30.


Uwaga Działkowcy!

  Uprzejmie informujemy, że  termin włączenia wodociągu na sezon letni wyznaczony został na 30 kwietnia br. w godzinach popołudniowych.

  Aby to było możliwe, każdy działkowicz, nie zwlekając, musi sprawdzić  ujęcie wody na działce, naprawić ewentualne usterki i zamknąć wszystkie odkręcone na zimę zawory. 

/W przypadkach wymiany licznika, proszę zgłaszać się do gospodarza, aby spisał stan początkowy i założył plombę /.
 
  W dniu 25 kwietnia w godzinach 11ºº – 15ºº  przewidujemy próbne uruchomienie wodociągu celem sprawdzenia jego szczelności. Zachęcamy wszystkich do pracy na  działkach i obserwacji ujęć wodnych u siebie i sąsiadów.
 
 Energia elektryczna zostanie włączona wszystkim użytkownikom w niedzielę 19 kwietnia br. w godzinach popołudniowych. Ewentualne wcześniejsze włączenie prądu można uzgadniać z gospodarzem.

                                                                                         Zarząd ROD

Gospodarz: telefon kontaktowy: 509439212


W dniu 27 września 2014 r odbyło się zebranie działkowców naszego ogrodu. Zgodnie z nową Ustawą o ROD mieliśmy przeprowadzić głosowanie w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło nasz ogród. Z uwagi na brak wymaganej ilości działkowców nie przeprowadzono głosowania w tej sprawie. Pozostałą część spotkania wypełniły podziękowania za pracę społeczną najaktywniejszych działkowców oraz za wyróżniające prowadzenie swoich działek. Działkowcy zostali uhonorowani medalami zasługi, dyplomami oraz nagrodami książkowymi. W galerii fotorelacja z zebrania.  

INFORMACJA

Przypominamy, że na alejkach utrzymujemy zieloną murawę. Wszelkie stokrotki, mniszek lekarski opryskujemy herbicydami na rośliny dwuliścienne, rosnące byliny lub krzewy należy usunąć. Również wystające na alejki konary i gałęzie drzew należy przyciąć do granicy działki. Żywopłoty rosnące przy granicy działki z alejką nie mogą przekraczać wysokości 1 m i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza granicę działki.

/Regulamin ROD  § 69, § 84 i §85 /

  Zarząd ROD


Dnia 12 kwietnia 2014r. w naszym ogrodzie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze na którym przyjęto:
-sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za rok ubiegły,
-przyjęto sprawozdanie finansowe za okres 1-18 stycznia br.
- sprawozdania komisji statutowych,
- plan pracy i preliminarze  finansowe, oraz szereg uchwał dotyczących wnoszonych opłat i innych dotyczących działalności ogrodu.

Walne Zebranie wystosowało list do Prezesa KR PZD i Prezesa Związku Miast Polskich.

W przerwie pomiędzy I a II terminem zebrani zostali zapoznani z głównymi aspektami nowej ustawy o ROD.  

Szanowni Państwo

Prosimy wszystkich użytkowników komputerów, aby przygotowali na kartkach swoje  aktualne dane: nr działki, nazwisko, adres zamieszkania, aktualny telefon, adres e-mail (informacje te pomogą lepiej i szybciej informować państwa o sprawach związanych z naszym ogrodem). Kartki proszę przekazać zarządowi w biurze ogrodu.

Zarząd ROD im. J.Wagi


POKAZ CIĘCIA
02.03.2013r w sobotę odbył się na naszym ogrodzie kolejny pokaz z cyklu "Ciecie drzew i krzewów owocowych".

W sierpniu 2012r. została wykonana renowacja frontowej i wschodniej ściany pawilonu biurowego przy naszym ogrodzie. Materiały zakupiono ze środków zgromadzonych na funduszu inwestycyjnym, a robociznę opłacono z  zebranych ekwiwalentów działkowców za prace na rzecz ogrodu.

     W dniu 8 sierpnia br Zarząd ROD im Jakuba Wagi podsumował tegoroczną edycję konkursów, zarówno na wzorową, jak i na najpiękniejszą działkę w ogrodzie.

Od roku 2012 wszelkie opłaty na rzecz ogrodu naliczamy w oparciu o nowe powierzchnie.


             ŚMIECI                
Ważna informacja

Szanowni Państwo! 

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem ROD §105,ust. 3
„członek PZD ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin”.

W związku z tym, wyrzucanie masy zielonej do pojemników ustawionych przy bramach na odpady komunalne jest naruszeniem prawa i grozi karami regulaminowymi.

 Zarząd

ALEJKI
 
Szanowni Działkowcy !
Przypomina się o likwidacji wszystkich nasadzeń na alejkach ogrodowych. Alejki utrzymujemy w formie trawnika, stąd też przy pomocy herbicydów ( na rośliny dwuliścienne) usuwamy nadmiar stokrotek, mniszka lekarskiego czy babki lancetowatej.
Zarząd

ENERGIAELEKTRYCZNA
Proszę o zapoznanie się z zasadami korzystania z energii elektrycznej uchwalonymi na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 09.04.2011r.

 

DYŻURY BIURA ZARZĄDU
 
mieszczącego się przy ul Szosa do Mężenina 9
 
środy   w godzinach 15:00 – 17:00
soboty w godzinach 10:00 – 12:00

w sprawach nie cierpiących zwłoki proszę dzwonić:

prezes - 509 827 401          jakubawagi@rod.lomza.pl
gospodarz - 509 439 212
  

Wjazd na teren ogrodu w godzinach dyżurów zarządu.

Inne terminy otwarcia bramy w wyjątkowych sytuacjach i
uzasadnionych potrzebach proszę uzgadniać z gospodarzem ogrodu.                         
 
INTERNET NA DZIAŁCE
 
Z dniem 1 kwietnia 2015r uruchomiony został po przerwie zimowej Internet- HOTSPOT J.WAGI na terenie naszego ogrodu.
      Działkowcy, którzy wyrazili chęć korzystania z Internetu mogą już z niego korzystać. W następnym etapie będziemy instalować monitoring w celu zwiększenia bezpieczeństwa na naszym ogrodzie.
Użytkownicy Internetu otrzymali wraz z hasłami dostępu ulotkę informacyjną.
 

 
 
OGŁOSZENIA DZIAŁKOWCÓW
 
Kupię prawo użytkowania działki w ogrodzie J.Wagi- kontakt: 515-253-741

Odstąpię działkę nr 378. kontakt:tel 605 150 619
 

OPŁATY W 2014 roku:
 
Składka....................... - 0,19 zł/m2
Opłata gospodarcza......- 0,27 zł/m2
.......................................................
razem.........................- 0,46 zł/m2
                    +
Stała opłata wodna........................... - 14 zł
Ekwiwalent za prace na rzecz ogrodu.. - 15 zł
Opłata energetyczna......................... - 10 zł

Ponadto w biurze ogrodu podczas dyżurów można uzyskać informację o kwocie do zapłaty za zużytą wodę i energię w poprzednim roku.

Opłaty wnosimy w terminie do 31 maja br.
        Wszystkie wątpliwości z wnoszeniem opłat za działki można wyjaśnić podczas dyżurów w biurze ogrodu.
Zarząd
Nr konta bankowego: 87 8757 0001 0000 0273 2000 0010
Proszę podać numer swojej działki.


PRACA NA RZECZ OGRODU

Dotyczy Działkowców, którzy nie wpłacają ekwiwalentów za prace na rzecz ogrodu.

W miesiącach czerwiec – wrzesień można wykonywać następujące
prace na rzecz ogrodu:

  - strzyżenie, pielenie żywopłotów,
  - koszenie trawników ogólnie dostępnych,
  - malowanie urządzeń ogrodowych,
  - prace przy plantowaniu parkingu,
  - prace porządkowe wokół ogrodu,
  - inne bieżące potrzeby.

W tym celu należy zgłaszać się do gospodarza ogrodu,
aby ustalić termin i zakres prac.

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą, podjętą na Walnym Zebraniu,
każdego członka naszego Ogrodu obowiązuje przepracowanie dwóch godzin
na rzecz Ogrodu lub wpłata ekwiwalentu w wysokości 7,50 zł za godzinę niedopracowaną.

Zarząd


KONTAKT
 

 
Rodzinny Ogród Działkowy im. Jakuba Wagi w Łomży
18-400 Łomża, ul Szosa do Mężenina 9
NIP  718-174-93-71
Nr KRS 0000293886        REGON  00701591539886
e-mail: jakubawagi@rod.lomza.pl

Nr konta bankowego: 87 8757 0001 0000 0273 2000 0010


© Wszystkie prawa zastrzeżone-ROD okręg łomżyński admin@rod.lomza.pl