RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE

ŁOMŻY I OKOLIC

KOMUNIKATY BIEŻĄCE


UWAGA DZIAŁKOWCY!

W dniu 8października br , ze względu na nocne przymrozki, został zamknięty wodociąg ogrodowy / już na sezon zimowy/.

Aby uchronić instalację przed uszkodzeniem prosimy działkowców o poodkręcanie wszystkich zaworów na własnych działkach.

Wiosną przyszłego roku, Zarząd będzie obciążał kosztami usuwania awarii i stratami spowodowanymi utratą wody, winnych zaniedbań zabezpieczenia własnych ujęć na działkach.

Termin spisywania podliczników – po 20 października br.

Zarząd ROD


  
 
 UWAGA Działkowcy z sektora II

Informujemy, że od 8 czerwca br. (poniedziałek) rozpoczynamy elektryfikację alejek: 17, 16, 15 i 14. Do zadań działkowców zakładających energię należy:

-wymierzenie długości kabla ziemnego YKY 4x3 od szafki rozdzielczej na alejce do własnej altanki,

-zakup kabla wraz z licznikiem prądu,

-położenie kabla  do rowu  wykopanego przez wykonawcę inwestycji.

Zainteresowanych prosimy o częstsze pobyty na działkach i podporządkowanie się wyznaczanym terminom w celu sprawnego zakopania kabla i uporządkowania alejek.

Jest to jednocześnie ostatni okres na podpisanie umowy o przystąpieniu do elektryfikacji. Informujemy, że  istnieje możliwość uregulowania opłat w ratach do końca roku. Warunki omawiamy podczas dyżurów w biurze indywidualnie.

                                                        Zarząd Ogrodu.


                               INFORMACJA

19 kwietnia 2015 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze ROD im. Jakuba Wagi w Łomży, w którym uczestniczyło 135 członków /22 % ogółu/.

Miniona kadencja przebiegała pod znakiem obrony Związku i ogrodów działkowych  oraz rozbudowy infrastruktury ogrodowej a w szczególności:

- elektryfikacji ogrodu /kolejne etapy za kwotę 135 581 zł/ Inwestycja zrealizowana z własnych środków zgromadzonych na funduszu rozwoju + 14 000 zł dotacji OZP PZD.

- Modernizacji sieci wodociągowej z wykonaniem i opomiarowaniem przyłączy indywidualnych na kwotę 193 501 zł/ fundusz rozwoju ROD + 8 000 zł dotacji z OZP PZD/.

- Założenie monitoringu oraz sieci internetowej w ogrodzie z możliwością dalszej rozbudowy /wartość – 3982 zł.

- Remontu bram i furtek – wartość 1800 zł.

- Utwardzenie parkingu przy bramie głównej – 2000 zł.

-Wykonanie schodów do pawilonu biurowego oraz odnowienie elewacji ścian frontowych budynku – ca 4000 zł.

- Wymiana fragmentów najbardziej zniszczonego ogrodzenia zewnętrznego etc.

Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi i przyjęło plan pracy na bieżący rok oraz program rozwoju na kolejną kadencję.

W wyniku wyborów wybrano 9- osobowy Zarząd i 5 -osobową Komisję Rewizyjną.

Zebranie podjęło również uchwały dotyczące opłat ogrodowych w 2015 r.

Składka członkowska z przeznaczeniem na zadania statutowe ogrodu wynosi – 6 zł od działkiOpłata ogrodowa wynosi -  0,54 zł /m². Opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną płacone są zgodnie z odczytami podliczników. Opłata stała wodna – 14 zł i energetyczna – 10 zł /obie na poziomie ubiegłorocznym/.

Wszystkie opłaty wnosimy do  30 czerwca br.  Walne Zebranie zobowiązało Zarząd do wyliczenia wszystkich należnych opłat za działki /łącznie z zaległościami z ubiegłego okresu/ i wywieszenie ich na tablicach informacyjnych w ogrodzie.

 Każdy działkowicz, po odczytaniu informacji o należnych opłatach wywieszonej na tablicach informacyjnych lub uzyskaniu jej od członków Zarządu podczas dyżurów w biurze ogrodu, będzie mógł w każdym banku po 15 maja dokonać opłaty.

                                                                                    Zarząd ROD

INFORMACJA

Przypominamy, że na alejkach utrzymujemy zieloną murawę. Wszelkie stokrotki, mniszek lekarski opryskujemy herbicydami na rośliny dwuliścienne, rosnące byliny lub krzewy należy usunąć. Również wystające na alejki konary i gałęzie drzew należy przyciąć do granicy działki. Żywopłoty rosnące przy granicy działki z alejką nie mogą przekraczać wysokości 1 m i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza granicę działki.

/Regulamin ROD  § 69, § 84 i §85 /

  Zarząd ROD


Szanowni Państwo

Prosimy wszystkich użytkowników komputerów, aby przygotowali na kartkach swoje  aktualne dane: nr działki, nazwisko, adres zamieszkania, aktualny telefon, adres e-mail (informacje te pomogą lepiej i szybciej informować państwa o sprawach związanych z naszym ogrodem). Kartki proszę przekazać zarządowi w biurze ogrodu.

Zarząd ROD im. J.Wagi


             ŚMIECI                
Ważna informacja

Szanowni Państwo! 

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem ROD §105,ust. 3
„członek PZD ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin”.

W związku z tym, wyrzucanie masy zielonej do pojemników ustawionych przy bramach na odpady komunalne jest naruszeniem prawa i grozi karami regulaminowymi.

 Zarząd

ALEJKI
 
Szanowni Działkowcy !
Przypomina się o likwidacji wszystkich nasadzeń na alejkach ogrodowych. Alejki utrzymujemy w formie trawnika, stąd też przy pomocy herbicydów ( na rośliny dwuliścienne) usuwamy nadmiar stokrotek, mniszka lekarskiego czy babki lancetowatej.
Zarząd

ENERGIAELEKTRYCZNA
Proszę o zapoznanie się z zasadami korzystania z energii elektrycznej uchwalonymi na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 09.04.2011r.
 

 
 


 

DYŻURY BIURA ZARZĄDU
 
mieszczącego się przy ul Szosa do Mężenina 9
 
środy   w godzinach 15:00 – 17:00
soboty w godzinach 10:00 – 12:00

w sprawach nie cierpiących zwłoki proszę dzwonić:

prezes - 509 827 401          jakubawagi@rod.lomza.pl
gospodarz - 509 439 212
  

Wjazd na teren ogrodu w godzinach dyżurów zarządu.

Inne terminy otwarcia bramy w wyjątkowych sytuacjach i
uzasadnionych potrzebach proszę uzgadniać z gospodarzem ogrodu.                         
 
INTERNET NA DZIAŁCE
 
Z dniem 1 kwietnia 2015r uruchomiony został po przerwie zimowej Internet- HOTSPOT J.WAGI na terenie naszego ogrodu.
 
Opłaty za korzystanie z internetu uiszczamy w biurze ogrodu.


 
 
OGŁOSZENIA DZIAŁKOWCÓW
 
Kupię prawo użytkowania działki w ogrodzie J.Wagi- kontakt: 515-253-741

Odstąpię działkę nr 378. kontakt:tel 605 150 619
 

OPŁATY W 2015 roku:
 
Składka członkowska.... - 6 zł/działkę
Opłata ogrodowa...........- 0,54 zł/m2

                    +
Stała opłata wodna........................... - 14 zł

Stała opłata energetyczna................. - 10 zł

Ponadto w biurze ogrodu podczas dyżurów można uzyskać informację o kwocie do zapłaty za zużytą wodę i energię w poprzednim roku.

Opłaty wnosimy w terminie do 30 czerwca br.
        Wszystkie wątpliwości z wnoszeniem opłat za działki można wyjaśnić podczas dyżurów w biurze ogrodu.
Zarząd
Nr konta bankowego: 87 8757 0001 0000 0273 2000 0010
Proszę podać numer swojej działki.


Od roku 2012 wszelkie opłaty na rzecz ogrodu naliczamy
w oparciu o nowe powierzchnie.
 


KONTAKT
 

 
Rodzinny Ogród Działkowy im. Jakuba Wagi w Łomży
18-400 Łomża, ul Szosa do Mężenina 9
NIP  718-174-93-71
Nr KRS 0000293886        REGON  00701591539886
e-mail: jakubawagi@rod.lomza.pl

Nr konta bankowego: 87 8757 0001 0000 0273 2000 0010


© Wszystkie prawa zastrzeżone-ROD okręg łomżyński admin@rod.lomza.pl