Aktualnosci w ROD Jakuba Wagi

KOMUNIKATY STAŁE:

KOMUNIKATY BIEŻĄCE:

Biuro Zarządu (ul Szosa do Mężenina 9) czynne:     

Przerwa zimowa do 31.03.2018r.

środy w godzinach 15:00 – 17:00
soboty w godzinach 10:00 – 12:00
w sprawach nie cierpiących zwłoki proszę dzwonić:
prezes - 509 827 401          
gospodarz - 509 439 212
Brama Główna otwarta:
środy w godzinach 15:00 – 17:00
soboty w godzinach 10:00 – 12:00
lub w terminach indywidualnie uzgodnionych z gospodarzem ogrodu. 
-----------------------------------
OGŁOSZENIA DZIAŁKOWCÓW
Sprzedam działkę tel:796-112-108                                            

Szanowni  Państwo

W dniu 24.02.2018 roku w ROD im. Jakuba Wagi odbył się pokaz zimowego cięcia drzew. W części pierwsze Społeczni Instruktorzy fachowi Pani Danuta Jarosik i Pan Jarosław Kalinowski zapoznali obecnych z zasadami, terminami zimowego cięcia drzew oraz poinformowali o zasadach ochrony drzew przed chorobami. Obecni byli nowo przyjęci działkowcy, działkowcy z innych ROD funkcjonujących w Łomży, członkowie Zarządu ROD im. Jakuba Wagi.
W części drugiej odbył się praktyczny pokaz ciecia zimowego drzew. Fotorelacja w Galerii Fotografii.

--------------------------------------------------------------------------------

UWAGA

Furtki zamontowane w sektorze IV od strony ul. Zawady Przedmieście od 15 grudnia 2017r. zostaną zamknięte na zamki z wkładką.

Klucze do odbioru w cenie 8 zł u członka Zarządu ROD- w biurze Administracji Osiedla ul. Konstytucji 3 Maja 2, 

tel. 608 205 836

Nowe ogrodzenie od strony ul. Zawady Przedmieście

----------------------------------------------------------------------------  
 
---------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo !

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem ROD § 42  ust.3 ,,Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego a w szczególności pochodzące z działki części roślin”
oraz § 68  ust.2 ,,Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się: wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych”
W związku z tym, wyrzucanie masy zielonej do pojemników ustawionych przy bramie na odpady komunalne jest naruszeniem prawa i grozi karami regulaminowymi.
KONTENERY SĄ PRZEZNACZONE NA ODPADY KOMUNALNE POCHODZĄCE Z DZIAŁEK NASZEGO OGRODU.
Udowodnione wrzucanie masy ogrodowej (trawy, owoców, ziela, gałęzi) spowoduje udzielenie kar regulaminowych łącznie z pozbawieniem użytkownika działki.
 

KONTAKT:

Rodzinny Ogród Działkowy im. Jakuba Wagi w Łomży
18-400 Łomża,ul Szosa do Mężenina 9
NIP  718-174-93-71
KRS  0000293886
REGON  007015915 39886
e-mail: jakubawagi@rod.lomza.pl

 

OPŁATY:

zgodnie z Uchwałami Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dn. 6 maja 2017 r wynoszą:
składka członkowska                 -    6  zł
opłata stała wodna                   -   20 zł
opłata stała energetyczna         -   10 zł
opłata za wywóz śmieci            -   30 zł
opłaty ogrodowe                         - 0,54 zł/m² powierzchni  działki
Opłaty za zużytą wodę -  na podstawie odczytu wodomierza lub ryczałtowo
Opłaty za zużytą energię elektryczną – wg wskazań podliczników.
Informacje na temat opłat można będzie znaleźć na tablicach ogłoszeń bądź uzyskać w biurze ogrodu. Wszystkie opłaty wnosimy w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca br, a zwłoka będzie skutkować naliczeniem odsetek ustawowych od należnej kwoty.
Zarząd
-------------------------------------------------------------
Informacja o opłatach pobieranych od nowych działkowców w 2017 r.
Zgodnie z Art. 41 ust.1 Ustawy  o ROD z dnia 13 grudnia 2013 r. przeniesienie prawa do działki odbywa się w drodze pisemnej umowy z podpisami stron, notarialnie poświadczonymi.
Wchodzący w prawa do działki wnoszą na rzecz ROD :
- podwyższoną opłatę w roku nabycia działki
(fundusz rozwoju)   - 850 zł
(dawne wpisowe)    - 200 zł
Osoby bliskie działkowca (rodzice, dzieci, rodzeństwo)
wnoszą tylko    - 200 zł
Zarząd
 


Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy w Łomży 
87 8757 0001 0000 0273 2000 0010
z dopiskiem nr działki