Komunikaty "Forty Na Wzgorzu"

<<< POWRÓT do strony głównej "Forty Na Wzgórzu"


WJAZD NA TEREN OGRODU

Zarząd ROD „FORTY NA WZGÓRZU” prosi działkowców o przestrzeganie zapisu § 68 Regulaminu ROD mówiącego m.in., że: „Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się:

pkt 6) wjazdu na teren ROD osobowymi pojazdami mechanicznymi bez zgody walnego zebrania ROD,

pkt 7) parkowania na terenie ROD, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, wszelkich pojazdów mechanicznych bez zgody walnego zebrania”.
   

KONTAKT
OPŁATY

Rodzinny Ogród Działkowy
"Forty Na Wzgórzu" w Piątnicy

Prezes ROD - Grażyna Czajkowska


 516 125 058

 gracz58@o2.pl


  RACHUNEK BANKOWY
  Polski Związek Działkowców
  Rodzinny Ogród Działkowy
  "FORTY NA WZGÓRZU" w Piątnicy

  BS Łomża  09 8757 0001 0000 0840 2000 0010

POWIERZCHNIE DZIAŁEK


Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski
Biuro Zamiejscowe w Łomży
ul. Sadowa 2
18-400 Łomża

  Zarząd ROD "Forty Na Wzgórzu" dziękuje
  bardzo za terminowe uiszczanie opłat.


  Za nieterminowość opłat naliczone będą
  odsetki ustawowe!


logowanie do poczty
booked.net