Oplaty ROD "Wiarus"

<<< POWRÓT do strony głównej "Wiarus"


 OPŁATY W ROD "WIARUS"
zgodne z Uchwałami Walnego Zebrania
z dn. 07.05.2022 r. 

Rodzaj opłaty
Cena
Składka członkowska 6,00 zł
Opłata na rzecz ogrodu 0,75 zł/m2
Opłata stała za wodę 15,00 zł
Opłata ogrodowa /inwestycje 30,00 zł
Opłata energetyczna 25,00 zł
Opłata za zużytą energię elektryczną                wg licznika
Opłata za zużytą wodę wg licznika
Opłata za wywóz śmieci 85,00 zł

Opłaty należy uiścić do 30 czerwca 2022 roku na konto

Polski Związek Działkowców ROD "WIARUS" 
18-400 Łomża, ul. Rubinowa 5
BS ŁOMŻA 14 8757 0001 0000 2046 2000 0010 
W tytule należy podać nr działki

Zarząd ROD "Wiarus" prosi o terminowe uiszczanie opłat.

Za nieterminowość opłat naliczone będą odsetki ustawowe!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZYKŁAD NALICZENIA OPŁAT
za działkę 363 mw 2020 roku

Rodzaj opłaty Naliczona opłata
Składka członkowska 6,00 zł
Wyliczona opłata na rzecz ogrodu 0,55 zł / 363 m= 199,65 zł
Opłata stała na wodę 15,00 zł
Opłata ogrodowa /inwestycje 30,00 zł
Opłata energetyczna 11,00 zł
Opłata za zużytą energię elektr. w 2020 roku     Ilość zużytych KWh x (0,60 zł za 1KWh)
Opłata za zużytą wodę w 2020 roku Ilość zużytej wody x (3,07 zł za 1m³ wody)
Opłata za wywóz śmieci 65,00 zł


logowanie do poczty
booked.net