Oplaty ROD "Wiarus"

<<< POWRÓT do strony głównej "Wiarus"


 OPŁATY W ROD "WIARUS" 2024
zgodne z Uchwałami Walnego Zebrania
z dn. 13.04.2024 r. 

Rodzaj opłaty
Cena
Składka członkowska 6,00 zł
Opłata na rzecz ogrodu 0,85 zł/m2
Opłata stała za wodę 15,00 zł
Opłata ogrodowa /inwestycje 30,00 zł
Opłata energetyczna 70,00 zł
Opłata za zużytą energię elektryczną                0,80 zł x odczyt z licznika
Opłata za zużytą wodę 3,34 zł x odczyt z licznika
Opłata za wywóz śmieci 100,00 zł

Opłaty należy uiścić do 31 maja br. na konto

Polski Związek Działkowców ROD "WIARUS" 
18-400 Łomża, ul. Rubinowa 5
BS ŁOMŻA 14 8757 0001 0000 2046 2000 0010 
W tytule należy podać nr działki

Zarząd ROD "Wiarus" prosi o terminowe uiszczanie opłat.

Za nieterminowość opłat naliczone będą odsetki ustawowe!logowanie do poczty
booked.net