Oplaty ROD "Grobla"

<<< POWRÓT do strony głównej "Grobla"

OPŁATY 
za użytkowanie działki w ROD "GOBLA" w Łomży
w 2022 roku

Rodzaj opłaty
Cena
Opłata ogrodowa 0,45 zł x m2 + 6,00 zł
Składka członkowska płatna do 30 czerwca

Wywóz śmieci 72,00 zł - do 30 czerwca
Składka na doprowadzenie prądu 300,00 zł do 30 września
Opłata za wezwanie do zapłaty
i uporządkowanie działki 
25,00 zł
Wpisowe dla nowo przyjętych działkowców  200,00 zł jednorazowo przy nabyciu działki
Fundusz inwestycyjny 1400,00 złjednorazowo przy nabyciu działki

Opłaty należy uiszczać w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku na konto

ROD "GROBLA" w Łomży

Bank Pekao S.A. 70 1240 1532 1111 0011 0276 5613 

W tytule należy podać nr działki.


Numer konta inwestycyjnego - do wpłat na prąd:

30 1240 1532 1111 0011 1565 8797
Zarząd ROD "GROBLA" dziękuje bardzo za terminowe uiszczanie opłat


Za nieterminowość opłat naliczone będą odsetki ustawowe!

Do każdego wezwania będzie doliczony jego koszt w wysokości 25 złotych.logowanie do poczty
booked.net