STRONA GŁÓWNA
Rodzinnych Ogrodów Działkowych Rejon Łomży

UWAGA NA ZŁODZIEI !!!

W ostatnich dniach doszło do kradzieży dóbr osobistych (w tym torebek i portfeli z pieniędzmi) w naszych ogrodach. Do zdarzeń doszło podczas codziennych prac działkowców. Ofiarami kradzieży są działkowcy, którzy w trakcie codziennych prac ogrodowych zostawiają cenne rzeczy w otwartym domku, a w tym czasie złodzieje po cichu kradną co wpadnie im w ręce. Podejrzane są dwie dziewczyny w wieku 17-18 lat (jedna podobna do chłopaka), które zawsze działają razem.

W związku z powyższym
zalecamy zamykać swoje domki w trakcie prac ogrodowych, przy czym należy zwracać szczegolną uwagę na podejrzane osoby chodzące na terenie ogrodu!!! Jeśli zauważycie Państwo takie osoby lub co najgorsza zostaniecie okradzeni, to należy niezwłocznie zgłosić ten fakt odpowiednim służbom dzwoniąc na nr tel. 112 lub 997.

KONKURS
"Moja Eko Działka 2021"

Okręgowy Zarząd Podlaski Polskiego Związku Działkowców ogłosił konkurs pod nazwą "Moja eko działka 2021". Zapraszamy wszystkich Działkowców do udziału w konkursie.

Szczegóły oraz zasady konkursu znajdziecie Państwo pod poniższymi linkami.

Uchwała z dnia 11/03/2021

Regulamin Konkursu

UWAGA DZIAŁKOWCY!

APEL
w sprawie przestrzegania zasad i obostrzeń
w ROD w czasie trzeciej fali pandemii

COVID-19 diametralnie zmienił nasze codzienne funkcjonowanie. Kryzysowa sytuacja trwa tak długo, że wielu z nas zaczęło lekceważyć obowiązujące restrykcje. Niestety pogeum trzeciej fali jest dopiero przed nami. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, najbliższe dwa tygodnie mogą być decydujące, jeśli chodzi o dalszy przebieg pandemii i jej skutki. Dlatego apelujemy o bezwzględne stosowanie się do obostrzeń wprowadzanych przez Rząd. Przestrzeganie tych zasad jest najprostszą metodą, która może przyczynić się do zahamowywania pandemii.

1. Pamiętajmy, by na terenie ROD obowiązkowo nosić maski zasłaniające usta i nos i zachowywać dystans społeczny. Na swoich działkach możemy przebywać bez maseczek, ale postępujmy ostrożnie i rozważnie.

2. Unikajmy dużych skupisk ludzi. Powstrzymajmy się od bezpośrednich kontaktów z osobami spoza najbliższej rodziny.

3. Szczególną ostrożność zachowujmy również w drodze na działkę i z działki. Podróżując środkami komunikacji miejskiej pamiętajmy o odpowiednim odstępie od współpasażerów, o obowiązku zasłaniania ust i nosa, gdy przebywamy w przestrzeni publicznej, starajmy się często dezynfekować ręce w czasie podróży, zwłaszcza jeżeli dotykamy różnych powierzchni w danym pojeździe. Nie zapominajmy o regularnym dezynfekowaniu telefonu komórkowego. 

Bądźmy odpowiedzialni! Nie narażajmy siebie i innych!

DYSTANS - DEZYNFEKCJA - MASECZKA

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców.
Warszawa, 25 marca 2021 r.

KOMUNIKAT
Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców
z dnia 17 marca 2021 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu jubileuszowego
pn. „40 lat Polskiego Związku Działkowców – dziedzictwo i przyszłość”

Celem konkursu jest upamiętnienie dokonań PZD w minionych 40 latach istnienia, upamiętnienie ważnych wydarzeń, ludzi, bez których Związek by nie powstał i nie rozwinął się, docenienie roli Polskiego Związku Działkowców w rozwoju ogrodnictwa działkowego oraz wskazanie dróg rozwoju.

W konkursie udział mogą wziąć członkowie PZD, którzy uczestniczyli w tworzeniu 40-letniej historii Związku oraz byli działacze PZD, którzy brali udział w budowaniu PZD i ogrodów, ale już nie posiadają prawa do działki. Szczegóły konkursu znajdują się pod poniższym linkiem.

KLIKNIJ I PRZECZYTAJ WIĘCEJ

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Łomża dot. naboru wniosków
o udzielenie dotacji celowej 
na zadanie realizowane
przez położone na terenie Miasta Łomża

Rodzinne Ogródki Działkowe

Znajdujące się na obszarze Miasta Łomża Rodzinne Ogrody Działowe mogą uzyskać z budżetu Miasta Łomża dotację celową na dofinansowanie zadań związanych z ich rozwojem. Dotacja może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

Realizacja zadania musi wpływać na poprawkę warunków korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększać dostępność społeczności lokalnej do ROD. Udzielenie dotacji następuje na wniosek złożony wyłącznie przez Zarząd ROD lub osobę przez niego upoważnioną.

Więcej przeczytać można w zeskanowanym dokumencie klikając na poniższy link.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Z ZAŁĄCZNIKAMI


INFORMACJA
dot. wsparcia Rodzinnych Ogrodów Działkowych
przez Miasto Łomża

Od 2019 roku cztery Rodzinne Ogrody Działkowe Rejon Łomży mają możliwość uzyskania dotacji celowej na zadania realizowane na terenie ROD. W 2020 roku w budżecie Miasta przeznaczono na ten cel łączną kwotę 18 tys. zł. Wnioski można było składać od 11 maja do 30 czerwca 2020 r. zgodnie z wymogami zawartymi w trybie postępowania o udzielenie dotacji celowych dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
KLIKNIJ I PRZECZYTAJ WIĘCEJ

INFORMACJA
dot. serwisu internetowego HortiOchrona
na temat zagrożeń ze strony chorób, szkodników i chwastów

w wybranych uprawach roślin ogrodniczych
oraz metod zapobiegania i ich zwalczania.

Zachęcamy do czytania komunikatów w serwisie internetowym HortiOchrona (link poniżej). Celem serwisu jest dostarczanie informacji na temat zagrożeń ze strony chorób, szkodników i chwastów w wybranych uprawach roślin ogrodniczych oraz metod zapobiegania i ich zwalczania. Szczególnie polecamy kompendium wiedzy pomoce w uprawie jabłoni, cebuli i róży szklarniowej.
KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO SERWISU

KOMUNIKAT 
Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców
z dnia 3 kwietnia 2020 roku
w sprawie obowiązujących przepisów
w zakresie dostępu do działki w ROD

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej sprzecznymi informacjami nt. prawa działkowca do przebywania na działce w ROD, informujemy, że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD. W szczególności wskazać należy na fakt, że działkowiec posiada tytuł prawny do indywidualnej działki. Co więcej, działkowcowi przysługuje prawo własności do naniesień i nasadzeń zlokalizowanych na tej działce. Zakaz przebywania na działce byłby zatem równoznaczny z wprowadzeniem wobec działkowca ograniczenia w korzystaniu z chronionych ustawą praw majątkowych, a nawet prawa własności. W obecnych warunkach żaden przepis prawa powszechnego nie statuuje takich ograniczeń
KLIKNIJ I PRZECZYTAJ WIĘCEJ

APEL PZD
z dnia 1 kwietnia 2020 roku

do Działkowców w sprawie przestrzegania ograniczeń
w korzystaniu z działek w ROD w czasie epidemii

Szanowni działkowcy! Jak  dotychczas obostrzenia wprowadzane przez władze publiczne, nie odnoszą się bezpośrednio do ROD. Ich terenów nie wskazano, jako wyłączonych z użytkowania, w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii[TEKST]  Na gruncie prawa, działkowcy zachowali możliwość przebywania na działkach. Potwierdzają to wystąpienia przedstawicieli Rządu.
KLIKNIJ I PRZECZYTAJ WIĘCEJ


KOMUNIKAT
Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców  
z dnia 26 marca 2020 roku
w sprawie ogragniczeń w sposobie funkcjonowania ROD 

W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 26 marca 2020 r. wprowadził ograniczenia w sposobie funkcjonowania ROD. Prosimy zapoznać się z treścią Uchwały pod następującym linkiem (plik w formacie pdf): 

Uchwała nr 60/2020 KZ PZD z dnia 26.03.2020 r.

KOMUNIKAT 
Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców 
z dnia 11 marca 2020 r. 
w sprawie niezbędnych działań organów PZD 
w związku z zagrożeniem epidemiologicznym - 11.03.2020

W związku z rozwijającą się sytuacją dotyczącą zachorowań na Koronawirusa COVID-19 oraz koniecznością zminimalizowania zagrożeń dla działkowców i ich rodzin, Krajowy Zarząd  PZD uznał za pilne i konieczne podjęcie następujących zaleceń i decyzji: Zarządy ROD powinny natychmiast przesunąć termin zwołanych walnych zebrań (konferencji delegatów) i poinformować o tym działkowców w sposób najbardziej stosowny do danej sytuacji   (w tym zakresie należy zapoznać się z odrębną uchwałą Krajowego Zarządu).

CZYTAJ WYDAWNICTWA PZD PRAWO W PZD LINKI

czytaj


czytaj

USTAWA O ROD

STATUT PZD

REGULAMIN ROD

ALTANA W ROD

PORADY PRAWNE
OZP PZD informuje wszystkich zainteresowanych działkowców, że telefoniczny dyżur prawny w Okręgu Podlaskim w 2020 roku będzie odbywać się w każdą środę w godzinach od 9:00 do 11:00.
Numery telefonów:
577-766-183
857-326-688
857-322-258
Porady prawne mozna uzyskać równiez 
pisząc na adres e-mail: poradyprawne@pzdpodlaski.pl


 PORADY PRAWNE KRPZD Z DYŻURÓW TEL.SERWIS KRAJOWEJ RADY PZD


PZD NA FACEBOOKU
OKREGOWY ZARZAD PODLASKI PZD

WIADOMOŚCI Z ŁOMŻY


OKRĘGOWA STACJA CHEMICZNO-ROLNICZA W BIAŁYMSTOKU


W ZGODZIE Z NATURĄ


 
 

LOKALIZACJE NASZYCH OGRODÓW

 

 


logowanie do poczty
booked.net