Oplaty ROD "Relax"

<<< POWRÓT do strony głównej "Relax"

Należności za użytkowanie działek należy uiszczać na konto ROD "Relax":

Bank Spółdzielczy w Łomży
 
Nr konta: 32 8757 0001 0000 0781 2000 0010


W tytule należy podać nr działki.

Zarząd ROD "Relax" dziękuje bardzo za terminowe uiszczanie opłat.


logowanie do poczty
booked.net