Oplaty ROD "Relax"

<<< POWRÓT do strony głównej "Relax"

Zgodnie z Uchwałami Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 27.04.2019 r. wysokości opłat w 2020 roku za użytkowanie działki wynoszą:
RODZAJ OPŁATY W 2020 ROKU
CENA
Opłata członkowska      6,00 zł
Opłata ogrodowa 0,45 zł za m2
Opłata podwyższona (wpisowe)  200,00 zł
Opłata podwyższona (wkład inwestycyjny)  650,00 zł
Opłata na inwestycje  30,00 zł
Opłata na rzecz ogrodu 60,00 zł
Opłata energetyczna stała 10,00 zł
Opłata za zużytą energię za 2019 r. wg podlicznika
Opłata za zużytą wodę w 2019 r. 17,00 zł
Wezwanie (do zapłaty, uporządkowania działki)   25,00 zł

Należności należy uiszczać w terminie do 31 czerwca br. na konto ROD "Relax":
Bank Spółdzielczy w Łomży 
Nr konta: 
32 87 57 0001 0000 0781 2000 0010
W tytule należy podać nr działki.

Zarząd ROD "Relax" dziękuje bardzo za terminowe uiszczanie opłat.

Za nieterminowość opłat naliczone będą odsetki ustawowe!


logowanie do poczty
booked.net