Działkowcy z ROD "Aster" w Łomży laureatami konkursu "Działkowca"

17-11-2016
Z przyjemnością informujemy, że działka nr 57 w ROD „ASTER” w Łomży, Państwa Barbary i Zbigniewa Olkowicz, zajęła III miejsce w tegorocznej edycji konkursu pn. „Moja Działka 2016”, organizowanym przez miesięcznik „Działkowiec”.
Na stronie internetowej "Działkowca" można zapoznać się z wynikami konkursu.
Fotografie działki w Galerii ROD "Aster".